Gå till produktsidorna.

Albertis vinkelhuvuden tillhör våra verkliga trotjänare. Under snart 30 år har vi, till nöjda kunder över hela landet, levererat vinkelhuvuden för vitt skilda ändamål och i alla tänkbara dimensioner.

Italienska Alberti är ett begrepp inom europeisk industri. I över 35 år har företaget framgångsrikt marknadsfört sin specialprodukt vinkelhuvuden. Man är idag en välkänd aktör inom flertalet industrisektorer och leder utvecklingen inom fordons- och flygindustrin. 

Nya TopLine klarar trycket. Vinkelhuvuden som klarar 100 bar kyltryck och varvtal upp till 10 000 rpm.

För oss på Edeco är Alberti en gammal kär bekantskap. Under snart 30 år har vi levererat hundratals av Albertis vinkelhuvuden till nöjda kunder över hela Sverige.

DUKTIGA PÅ STANDARD, ENASTÅENDE PÅ SPECIAL

Alberti erbjuder ett brett program av standardhuvuden men går framförallt i spetsen för speciallösningar anpassade efter kunders krav. På Edeco har vi genom åren hanterat vinkelhuvuden för verktyg små som tandläkarborrar men också enorma hundrakilosvarianter med ISO50 som utgående verktygshållare. Konstant stöd från Albertis specialister ger oss möjligheter att nå lösningar för varje applikation.

STABILITETEN VIKTIG

Gemensamt för samtliga Alberti-produkter är stabil konstruktion och mycket god vibrationsdämpning. Verktygskroppar i segjärngjutgods och den stabila uppbyggnaden medverkar till att precision och lagertryck kan bibehållas även vid tuffare bearbetning.

Gå till produktsidorna.