Som första etappen i vår skandinaviska satsning tar vi nu på allvar steget in i Danmark. Förvärv av Tooling-divisionen hos danska HCT Tools och bildandet av nya Edeco Tool ApS ger oss en stabil plattform på den danska industrimarknaden.

Som marknad är inte Danmark någon ny bekantskap. Med egen representation har vi under ett par års tid känt av förutsättningarna och flera välkända industriföretag är redan idag våra kunder. För att ge kraft år satsningen krävs dock ett fastare fotfäste på dansk mark.

Under hösten har därför kontakter knutits med danska familjeföretaget HCT Tools. Företaget, som har lång historik inom dansk industri, har flera affärsområden. Edecos intresse har riktats mot företagets Tooling- division som 17 september förvärvades. Med divisionens personal och kundstock som grund har ett nytt helägt dotterbolag bildats.

Från Edeco Tool ApS, med säte i Köpenhamn, kommer danska kunder fortsättningsvis att erbjudas Tooling-divisionens tidigare produktprogram, toppat med spetsprodukter från flera av vår svenska verksamhets starkaste agenturer.

Uppgörelsen kring förvärvet signerades den 17 september och träder i kraft den 1 november.