BÄSTE KUND

Våra leverantörer justerar våra inköpspriser från den 1/1 2020. I den information vi får till oss så är justeringen framförallt påverkad av generellt ökade omkostnader. Del av justeringen består också av kompensering avseende den svaga kronan i förhållande till EUR och USD.

Edeco genomför därför en prisjustering med +5% som träder i kraft per den 1 januari 2020. Aktuell prislista uppdateras och presenteras på vår hemsida www.edeco.se

Enskilda offerter eller avtalade nettopriser omförhandlas separat.

Vi ser fram emot ett fortsatt gott och utvecklande samarbete tillsammans. Vid funderingar är du välkommen att kontakta mig direkt eller din kontaktperson hos Edeco.

Med vänliga hälsningar

Anders Höögh, VD Edeco Tool AB