Våra verktygsspecialister ser det nästan dagligen. Rätt verktyg i maskinen förbättrar processen, höjer
produktiviteten och leder i stort sett alltid till kostnadsreduceringar. I ett nyligen avslutat projekt tillsammans
med Volvo Cars i Floby, resulterade ett byte av chuckar i häpnadsväckande stora besparingar.

EDECO P50 syftar till att genom ny teknik och optimala verktygsval förbättra våra kunders processer och sänka bearbetningskostnaderna. Dialogen kring Volvos vevstakar initierades av bearbetningstekniker hos Volvo redan för något år sedan. Vid bearbetning av vevstakarna konstaterades en onormal förslitning av de fräsverktyg som användes.

TESTER VISAR FÖRDELAR

Inom ramen för Projekt Champion genomfördes noggranna analyser av såväl programinställningar som verktyg. Volvo hade fram till projektets början använt hydraulchuckar i sin bearbetning. En huvudtes i de inledande diskussionerna var att reducera problemet med hjälp av mindre vibrationskänsliga chuckar. I samråd med Edeco valdes nållagerchucken NT CT-S-32 från NT Tool. Den nya chucken testades med mycket goda resultat. Livslängden på pinnfräsen mångdubblades och bearbetningskostnaden reducerades väsentligt.