Miller flyttar tillverkning och omslipning av Borrbrotschar till Beck,

M2253 ändras till B093301

M2263 ändras till B093303

M2265 ändras till B093305

Ny märkning på verktygen blir BECK. Oförändrat är kvalitet och leveranstid.