Tyska BECK, en av världsledarna inom modern brotschteknik, utökar sitt sortiment med brotschmodeller med utbytbar topp, typ XR. Sortimentet har utökats med lösa toppar/brotschhuvud i solid hårdmetall Ø8 – 40H7.
– De nya modellerna gör det väsentligt lättare att byta brotsch direkt i maskinen, säger Fredrik.
Konan och den plana kontaktytan ger också rejäla förbättringar sett till stabilitet och styvhet.