Ytterligare en japansk industrigigant gör under vintern entré hos verktygsspecialisten Edeco Tool. Lyckade samarbeten med japanska världstillverkare som Hitachi, Amada och NT Tools har gett mersmak och helt nyligen signerades ett avtal med storföretaget TENRYU, en av världens ledande tillverkare av kapklingor. Företaget, som siktar mot en marknadsledarroll i Europa, har valt Edeco för att stärka sin position på den svenska marknaden.

TENRYU tillhör legendarerna inom verktygstillverkning. Sedan starten 1910 har företaget, från sitt huvudkontor i Fukuroi, byggt upp en kompetens och ett program av kapklingor som tillhör den absoluta världstoppen. Företaget, som har över 1000 anställda, finns idag representerade med tillverkning och säljkontor på var och en av världens stora kontinenter.

För EDECO innebär det nya samarbetet ett lyft. Kapklingor har under många år tillhört företagets produktpalett men man får nu tillgång till ett sortiment som med råge överträffar det tidigare sett till både bredd och kvalitet.

- Vi har lystet sneglat på Tenryu i många år, berättar Anders Höögh, Edecos VD. Våra vägar har flyktigt mötts vid några tillfällen men det är först nu vi kunnat knyta ihop en uppgörelse som fungerar för båda parter.

TILLVERKAR EGNA SLIPMASKINER

Del av Tenryus framgångar bottnar i att man själva utvecklar och tillverkar de slipmaskiner som
används vid produktionen av klingorna. Beslutet fattades tidigt i företagets historia, då man hade svårt att finna maskiner bra nog att uppnå den höga kvalitet som eftersträvades. Egna slipmaskiner har väsentligt förbättrat förutsättningarna att utveckla klingor utifrån användarperspektiv, vilket ger ett försprång gentemot flertalet konkurrenter. 

- Det här märker vi tydligt redan nu, säger Thomas Håkansson, Edecos produktchef inom kapning. Tenryu har en enastående förmåga att lyssna. När de fått klart för sig vad som eftersöks har de resurserna att skräddarsy lösningar utifrån varje unikt behov. 

 

 
 

Inköpsansvarige Eva Bjergestam och Produktchef Thomas Håkansson från Edeco.

 

Under 2012 investerade Tenryu mångmiljonbelopp i ny beläggningsutrustning för att kunna belägga cermet- och hårdmetallklingor av diameterstorlekar upp till 1200 mm. Investeringen gjordes för att fullt ut kunna svara upp mot stålindustrins krav på kapning av stora stålämnen.

- Det här är ett bra exempel på hur man jobbar, fortsätter Thomas Håkansson. Man lyssnar till vad kunden har att säga och när man väl bestämt sig satsar man fullt ut.

ERFARENHET AV SVENSKA KRAV

Från Tenryus sida är den svenska marknaden inte helt ny. Under senare år har företagets produkter periodvis förekommit inom svensk industri.

Ett företag som provat Tenryus kapklingor är Tranåsbaserade Strömsholmens AB, stor tillverkare av gasfjädrar och gashydrauliska system för tunga fordon. Klingorna har använts för kapning av ämnen ur massivt material Ø50-120 mm.

- Vid utvärdering av olika alternativ utfördes jämförande tester där Tenruys klingor visade de klart bästa resultaten, säger Arnold Efraimsson, produktionstekniker på Strömsholmens AB. Klingorna höll längre och gav en bättre totalekonomi.

LANSERING UNDER VÅREN

Lanseringen av de nya produkterna är redan påbörjad och kontakterna med Tenryus europakontor och utvecklingscenter i tyska Aalen är täta.

- Edeco ser stora möjligheter för Ternyus produkter och går in i det nya samarbetet med höga ambitioner, säger Anders Höögh. Våra säljare har redan besökt Tyskland för produktutbildning och i dagarna anländer en första leverans till vårt lager i Karlstad. Därefter är det bara att jobba.