Det pratas mycket kapning hos verktygsspecialisten Edeco Tool. Företaget kraftsamlar och har under loppet av några få år byggt upp ett program av japanska kvalitetsprodukter man är mycket stolta över. Under ett och samma tak samlas allt från bandsågblad och klingor till kompletta kapmaskiner.

JAPANSKA VERKTYG är ett välkänt begrepp bland industriproducenter världen över. Flera av världens ledande verktygstillverkare har sina rötter på någon av de nära 7000 öarna i den japanska arkipelagen.

Kapverktyg utgör inget undantag. Japanska verktygsjättar leder utvecklingen inom kapteknik och sprider via egna organisationer eller samarbetspartners ut sig över hela världen.

JAPAN VIKTIG GREN I EDECOS LEVERANTÖRSTRÄD

För EDECO:s del stiftades japanska bekantskaper tidigt. Ur ett brett och internationellt produktutbud, med leverantörer över hela världen, intar Japan idag en särställning. Fräsverktyg från Hitachi och precisionchuckar från NT Tools har under många år haft stor strategisk betydelse hos Edeco.

Inom produktområdet Kapning togs de första kontakterna för knappt 3 år sedan då diskussionerna med AMADA MACHINE TOOLS inleddes. Edeco sökte en ny leverantör av bandsågblad vilket lyckligtvis sammanföll med att AMADA intensifierade sin marknadssatsning i Europa.

- Sett i backspegeln är det här ett av Edecos viktigaste beslut, säger Anders Höögh, Edecos VD. Tillsammans med Amada har vi tagit ett rejält steg framåt inom ett av våra viktigaste produktområden. Med Amadas produkter i portföljen har vi utvecklat vår egen organisation och, inte minst, djupet i relationerna med våra kunder.

BANDSÅGBLAD OCH MASKINER FRÅN SAMMA KÄLLA

Industrins mottagande av Amadas sågblad har ända sedan uppstarten varit positivt. Försäljningsutvecklingen under de första åren har också överträffat förväntningarna.

En central del av lanseringsprogrammet har varit Edecos egenutvecklade testprogram där kunden, sida vid sida med Edecos och Amadas skärtekniker, aktivt deltar i verktygsvalet.

– Testprogrammen ger ett helt annat djup i dialogen med kunden men också starkare band ”bakåt” mot Amada, säger Thomas Håkansson, Edecos produktchef inom kapning. Kring testerna formas sammansvetsade team där Amada öppnar dörren till sina enorma utvecklingsresurser.

Relationerna med Amada har successivt stärkts och banat väg för en vidareutveckling av samarbetet. En naturlig fortsättning har varit att bredda sortimentet och under senaste året har diskussioner förts om att låta Edeco representera Amadas kapmaskiner på den svenska marknaden. Även här står Amada för ett imponerande program med maskiner för de flesta kapbehov.

– Våra kunder av bandsågblad har ofta frågat om vi även säljer Amadas maskiner, fortsätter Thomas Håkansson. Vi har tidigare tagit emot frågan och slussat den vidare.

Sedan en tid tillbaks har dock Edeco själva börjat ta emot förfrågningar vilket snabbt har resulterat i ett antal avslutade affärer. Ett flertal maskininvesteringar är också under diskussion. Från Edecos sida ser man det därför som högintressant att ta upp maskinprogrammet fullt ut.

Intresset är ömsesidigt då även Amada ser samordningsvinster i ett utökat samarbete.

– Amada ser, liksom vi, fördelar med att kunna erbjuda både sågblad och maskiner genom samma kanal, säger Thomas Håkansson. Kompetens och service finns på så vis enbart ett samtal bort. Kunden slipper två parallella kontaktvägar och eventuella tvister kring uppkomna fel.

Från Edecos sida är satsningen helhjärtad och man är för närvarande mitt i arbetet att bygga upp ett reservdelslager och en serviceorganisation.

– Förberedelserna för maskinlanseringen pågår för fullt, och vi räknar med att vara igång under hösten, säger Anders Höögh.

KAPKLINGOR FULLBORDAR PROGRAMMET

Ett heltäckande kapprogram omfattar även kapklingor. Edeco har genom åren marknadsfört klingor från en rad olika leverantörer. Först under den gångna vintern känner man dock att man funnit en partner som svarar upp mot den kvalitet man söker.

Edeco signerade i januari ett samarbetsavtal med japanska verktygsjätten TENRYU, en av världens ledande tillverkare av kapklingor. Företaget, som siktar mot en marknadsledarroll i Europa, har valt Edeco för att stärka sin position på den svenska marknaden.

– Tenryu är för vår del en riktig fullträff, fortsätter Anders Höögh. Vi får en leverantör med ”japanskt” kvalitetstänk som samtidigt har den bredd som våra kunder kräver.

Liksom Amada gör Tenryu stora satsningar på den Europeiska marknaden. Med utgångspunkt från det egna utvecklingscentrat i tyska Aalen siktar man på att vidareutveckla sin marknad, inte minst i Skandinavien.

– Det finns många likheter i våra japanska partners sätt att jobba, säger Anders Höögh. Båda är oerhört måna om att lyssna och lära, för att på så vis kunna utveckla produkter som passar industrikunder i den här delen av världen.

PÅ UPPLOPPSRAKAN MOT KOMPLETT KAPCENTER

I och med vårens överenskommelser närmar sig EDECO målet på sin väg mot ett komplett KAPCENTER. Sortimentet har den bredd som krävs och man putsar nu på det sista vad gäller utbildning och uppbyggandet av ett komplett reservdelslager.

– Med Tenryus kapklingor och Amadas kapmaskiner har vi lagt grunden för det helhetsgrepp vi jobbat för under många år. Vi satsar nu helhjärtat på att få de sista pusselbitarna på plats för att kunna presentera hela konceptet direkt efter semestern, avslutar Anders Höögh.

 

 

Tenruys representanter Seiichi Hasegawa och Akira Miura besöker Edecos Anders Höögh och Thomas Håkansson.