BÄSTE KUND

Under längre tid har våra inköps- och omkostnader stigit. En kombination av prisjusteringar från våra leverantörer (främst på grund av ökade råmaterialpriser), valutaeffekter och generellt ökade omkostnader gör det nödvändigt att justera vår gällande prislista.

Prisjustering med +3% träder i kraft per den 1 januari 2018. Aktuell prislista updateras och presenteras på vår hemsida www.edeco.se

Enskilda offerter eller avtalade nettopriser omförhandlas separat.

Vi ser fram emot ett fortsatt gott och utvecklande samarbete tillsammans. Vid funderingar är du välkommen att kontakta mig direkt eller din kontaktperson hos Edeco.

Med vänliga hälsningar

Anders Höögh, VD Edeco Tool AB